1. > Home
  2. > Structuur van de organisatie

Structuur van de organisatie

Stuurgroep
Het samenwerkingsverband wordt aangestuurd door een vijftal bestuurders, de directeur van de Pabo, de programmaleider en de coördinator van Scope. Hier worden de visie, het beleid en de begroting van het samenwerkingsverband Scope vastgesteld.

Voorzitter stuurgroep: Gert Jan Bent (bestuurder schoolvereniging Florion)
Contact: info@scopesamenopleiden.nl

WOS
De Werkgroep Opleidingsschool bestaat uit 3 personen uit `het werkveld’ en 3 personen verbonden aan de pabo van hogeschool Viaa, waaronder de programmaleider en de coördinator Scope. Zij adviseren de stuurgroep en zetten het beleid om in (scholings)activiteiten voor de betrokkenen in het samenwerkingsverband.

Contact: info@scopesamenopleiden.nl

Scope programmaleider/coördinator
De dagelijkse leiding van het Scope samenwerkingsverband is in handen van coördinator Wilke van der Molen en programmaleider Eize Stamhuis. Zij hebben onderling de taken en verantwoordelijkheden verdeeld.

Contact: w.vandermolen@viaa.nl (Wilke van der Molen) en e.stamhuis@viaa.nl (Eize Stamhuis)