1. > Home
  2. > Over Scope

Prettig en professioneel opleiden

De 20 schoolverenigingen die samenwerken in Scope zorgen er met elkaar voor dat de kwaliteit van hun scholen up-to-date is, dat je je er prettig en professioneel kunt ontwikkelen (als student, starter en ervaren leraar) en dat er ruimte is voor professionalisering in de Scope Academie.

En zo ziet een opleidingsschool er uit:

  • We werken vanuit onze gezamenlijke visie en missie aan goed christelijk onderwijs;
  • We borgen de kwaliteit door onszelf en onze school kritisch te onderzoeken;
  • We leren samen onze school en ons zelf te verbeteren;
  • Ons handelen en onze overtuiging baseren we op betrouwbare bronnen en data;
  • We delen en gebruiken kennis en ervaring van alle partners binnen Scope;
  • We zorgen ervoor dat iedereen mee doet en iedereen zich ontwikkelt;
  • We onderzoeken en innoveren tot alle leerlingen profiteren van het beste onderwijs.