1. > Home
  2. > Nieuws-items
  3. > Tweedaagse schoolopleiders en clusteropleiders

Tweedaagse op 2 en 3 oktober

Door: Frank van der Stege, clusteropleider

Twee thema’s die uitgediept, onderzocht en ervaren zijn onder de leiding van Miranda Timmermans (lector Leerkracht bij Pabo Avans Hogeschool, eerste thema) en Lydia van Deelen, onderwijsexpert en adviseur bij Eduuq, tweede thema):

  • Hoe kunnen partnerschappen (binnen Scope) op effectieve wijze gestructureerd en enthousiast tot een meer samenhangend (werkplek-) curriculum komen?
  • En wie speelt nu op welke manier een rol in de samenwerking binnen Scope?

Woensdag 2 en donderdag 3 oktober zijn schoolopleiders en eco’s hiermee aan de slag geweest. Het werd extra leerzaam, doordat op woensdag een aantal studenten meedeed om het samen op leren. Het werken in ‘de driehoek’ als een krachtige en hechte ondergrond: instituut (vandaag: eco), opleidingsschool (nu: de schoolopleider) en de student. Het driegesprek moet er voor zorgen, dat beelden over de leervraag in relatie met de leeruitkomst(en) op concreet niveau naast elkaar gelegd worden. Het doel is om tot overeenstemming te komen en één beeld te maken, van waaruit de student vervolgens (nieuwe) wegen kan uitstippelen om het leren te verdiepen.

Donderdag 3 oktober: een levendige morgen, waarin soms inspannende momenten, soms in een ontspannend moment met een storm van gelach aan den lijve ervaren werd hoe personen in bepaalde functies in een cluster zich verhouden tot ‘de tas vol met Scope-materiaal’. Wat maakt dat het soms niet werkt en in een andere situatie juist wel? Dit alles zichtbaar en voelbaar gemaakt in opstellingen van direct en indirect betrokkenen bij het ‘samen opleiden tot goede leerkrachten’.