1. > Home
  2. > Nieuws-items
  3. > Studiereis Zweden

Gepersonaliseerd leren in Zweden

Met een groep van 10 onderwijscollega’s uit Scope bezochten we twee Kunskapsskolan rond Stockholm, een multiculti community-school en de faculteit Educatie van de universiteit van Dalarna, Falun.
We reisden met een groep van De Sprankel, de Julianaschool en Viaa. Een groep waarin alle rollen van opleiden vertegenwoordigd waren.
Het meest waardevol was misschien nog wel om tourend door het schitterende herfstige Zweden samen door te praten over wat we hebben gezien en dit te verbinden aan wat dat betekent voor ons onderwijs. Wat vraagt gepersonaliseerd leren van de vaardigheden van de leerkracht? Hoe leer je hen didactisch coachen? Hoe houdt je aandacht voor groepsvorming en met en van elkaar leren? Hoe motiveer je leerlingen om persoonlijke leerdoelen te stellen en is daar eigenlijk wel ruimte voor? Het bezoek aan de lerarenopleiders in Falun was in vele opzichten herkenbaar en inspirerend. We zoeken naar het goed vormgeven van samen opleiden. Hoe krijgen we de werelden van scholen en Pabo bij elkaar? Hoe zorgen we dat onderzoek relevant is voor het verbeteren van de praktijk? Hoe waarborgen we de kwaliteit van (opleiders op) opleidingsscholen? Hoe pakken we samen het lerarentekort aan?
Fijn ook om niet alleen maar perfecte plaatjes te zien. En zoals je ziet: zo’n reis levert meer vragen op dan antwoorden. Maar dat is prachtig. Want dat levert samen leren en ontwikkelen op. We zijn zeer geïnspireerd en we weten nog niet wat, maar er rolt vast een mooi vervolg uit deze reis.

Hieronder een reisverslag:

Een goede reden voor een studiereis naar Zweden! Door Marije Neuteboom en Liza den Dulk

Op zaterdag 21 september verzamelde een  groep van 10 personen zich op Schiphol: 2 Pabodocenten, 2 directeuren, een IB’er en 5 leerkrachten vormden samen een diverse, enthousiaste en leergierige groep! En dat kwam goed uit: samen gingen zij 5 dagen naar Zweden om zich te verdiepen in gepersonaliseerd onderwijs!

En wij, Marije en Liza, mochten als leerkrachten van De Sprankel mee met deze reis! We waren goed voorbereid: net als de andere 8 reisgenoten hadden wij vooraf leervragen opgesteld. Deze deelden wij ook binnen de groep, zodat wij op de hoogte waren van elkaars leervragen.
Om hier eens wat voorbeelden van te geven:
– Welke onderdelen van ‘Kunskapsskolan’ kunnen wij toepassen in onze bovenbouw?
– Hoe wordt Kunskapsskolan afgestemd op het niveau van de leerling?
– Hoe worden de individuele coachgesprekken met de leerlingen vormgegeven?

In Zweden bestaat sinds 20 jaar namelijk ‘Kunskapsskolan’. Wanneer je dit vertaalt kom je uit op ‘Kennisschool’. Dit onderwijs is er op toegespitst iedere leerling op eigen tempo en eigen niveau te laten leren en werken.
Door de dagen heen, waarin wij 2 Kunskapsskolan bezochten, werd het onderwijsconcept steeds duidelijker. Iedere leerling (leeftijd 10-16 jaar) werkt binnen dit systeem op een eigen Chromebook. Hierin zitten de methodes verwerkt, opgebouwd in ‘steps’. De leerlingen doorlopen deze ‘steps’ zelfstandig, naast vaste instructiemomenten die in hun rooster zijn ingebouwd. De rol van de docenten is hierdoor veel meer gericht op het coachen en begeleiden dan op het geven van instructie.
Iedere leerling van een Kunskapsskolan is dan ook verbonden aan een docent. Deze docent is zijn/haar coach en hiermee heeft de leerling iedere week een gesprek van 15 minuten. In dit gesprek kan het gaan over het werk van de leerling, maar als het nodig is kan het ook gaan over de thuissituatie of andere onderwerpen die hoog zitten en het leren (kunnen) belemmeren.

Zo kwamen wij niet alleen op antwoorden van onze leervragen, maar kwamen er ook nieuwe vragen boven zoals:
– Welke vaardigheden heeft een leerkracht nodig om gepersonaliseerd leren neer te kunnen zetten?
– Welke vaardigheden heeft een leerkracht nodig om didactisch te kunnen coachen?
– Hoe creëer je verantwoordelijkheid bij leerlingen?

Naast antwoorden en nieuwe vragen was er nog een mooie opbrengst: we ontdekten door gesprekken met elkaar en het vergelijken van onderwijs, dat ons onderwijs goed in elkaar zit. Het is goed doordacht, zowel binnen het basisonderwijs als de PABO.
Een andere opbrengst is dat we het didactisch coachen van leerlingen structureel willen inzetten binnen ons onderwijs. Dit vraagt organisatie en tijd, maar we hebben gezien hoe belangrijk het is om leerlingen te bevragen op hun doelen, belemmeringen en/of persoonlijke omstandigheden. Tof om dit samen te ontdekken en hier ook samen met de Zweedse collega’s over door te kunnen praten.

Voor ons dus een goede reden voor een reis naar Zweden, maar naderhand nodigen wij ze ook uit voor een reis naar Nederland!