Specialisatie jonge-en het oude kind

  1. > Home
  2. > Nieuws-items
  3. > Specialisatie jonge-en het oude kind

Naar aanleiding van een aangenomen motie in de tweede kamer zijn er in Nederland een aantal pabo’s op pilotbasis aan de slag gegaan met een specifieke opleiding voor het jongere of het oudere kind. Viaa is als enige hogeschool in Nederland uitgekozen om in de pilot beide specialisaties aan te bieden. Binnen deze specialisatie lopen studenten binnen VIAA 50 van hun 60 stagedagen in de door hun gekozen specialisatie. Dit doen ze in drie periodes waarvan er één periode buiten de basisschool plaatsvindt. Dit is dan respectievelijk in de kinderopvang of in het Voortgezet Onderwijs (of Middenschool). De resterende 10 dagen maakt de student kennis met kinderen in de leeftijd die niet hun specialisatiedoelgroep betreft. Hier voeren ze vanzelfsprekend ook (les)activiteiten uit, maar zij krijgen over deze tien dagen geen algehele beoordeling. Deze beoordeling vindt echt plaats binnen de door hun gekozen specialisatie. Onlangs zijn we door RTV-Oost ook geïnterviewd over onze specialisatie. Je kunt het interview vinden op RTV Oost. Om uiteindelijk de resultaten van deze pilot goed te kunnen vergelijken, vindt er bovendien flankerend onderzoek plaats door ons lectoraat.
Als gevolg van deze pilot veranderden er wel wat zaken rondom het werkplekleren. Voor studenten moesten bijvoorbeeld nieuwe leerwerkplekken gevonden worden. Met WPC, SOL en besturen samen hebben we er hard aan gewerkt om dit mogelijk te maken. Momenteel worden de laatste gesprekken met Kinderopvang en VO gevoerd, maar we hebben er alle vertrouwen in dat dit rond gaat komen.
Als het je interessant lijkt om volgend jaar ook een 1e of 2e jaars specialisatiestudent te ontvangen of begeleiden, of connecties hebt met een school die een mooie ervaring is voor deze studenten, kan dat nu al aangegeven worden.
Via deze weg is een hartelijke dank dan ook zeker op zijn plek. Een dank voor iedereen die zich heeft ingezet om deze pilot mogelijk te maken, en zo samen ons motto van “samen opleiden” wederom waar te maken.
Mochten er vragen zijn, stel ze dan gerust.

Met vriendelijke groet, namens de projectgroep Specialisatiepabo
Marjan Bosma, Friso Kingma, Truus Visser, Jan Jaap Zijlstra