1. > Home
  2. > Nieuws-items
  3. > Samen werken aan kwaliteit

Op 4 december 2019 was de Landelijke kennisdeelochtend pabo in Utrecht. Centraal stonden de aan de kennisbases gerelateerde onderwerpen, namelijk ‘Curriculum.nu’ en ‘Profilering en specialisering op de pabo’.

Deelnemers aan deze kennisdeelochtend waren opleidingsdocenten, leraren, schoolleiders, SLO-medewerkers, en vertegenwoordigers van onder meer het ministerie van OCW, de PO-Raad en VO-raad, samen in totaal 150 personen. De organisatie was in handen van het programma 10voordeleraar. Daarin werken de lerarenopleidingen met elkaar samen aan de borging van het eindniveau van de student.

Curriculum.nu
Curriculum.nu-ambassadeurs  – leraren en schoolleiders – en medewerkers van de Stichting Leerplanontwikkeling (SLO) lichtten tijdens deze kennisdeeldag pabo de gehanteerde aanpak en werkwijze toe. Vervolgens gingen de deelnemers met hen in gesprek over de inhoud van de ontwikkelde bouwstenen van de ontwikkelgroepen. Aansluitend vond een gedachtewisseling plaats over het vervolgtraject.

Profilering en specialisering op de pabo
10voordeleraar heeft in 2018 de herijkte kennisbases van de pabo opgeleverd. Daarin is ook het kader opgenomen op basis waarvan pabo’s hun profielen kunnen ontwikkelen. Dat kader bevat vier elementen: regionale afstemming, eigen inkleuring vanuit expertise en/of specialisaties vanuit de opleiding, jongere en oudere kind, profilering op ten minste één kennisbasis (of het daaraan gerelateerde vak). Tijdens deze kennisdeeldag presenteerden docenten vanuit verschillende pabo’s een breed palet aan inspirerende en uitdagende profielen.