Praktijkdag

  1. > Home
  2. > Nieuws-items
  3. > Praktijkdag

Praktijkdag

We stimuleren aspirant studenten om een dag mee te lopen op een basisschool. Zodat ze zien hoe een werkdag van een leraar er in de praktijk uitziet. Dat doen we samen met  de Scope opleidingsscholen; daar worden de dagen aangeboden en via onze website kunnen aspiranten zich daarvoor inschrijven. Ze krijgen dan een kijkwijzer, maar horen ook ervaringsverhalen van onze studenten, ze mogen in de groepen meekijken en de leerkrachten bevragen. Doel is ‘het maken van een bestendige keus’.  Achtergrond is de relatief hoge uitval in het eerste jaar op basis van ‘toch de verkeerde studie gekozen’.

De Praktijkdag spreekt aan en de dag voorziet in een behoefte: maar liefst 107 aspiranten hebben dit jaar (tot nu toe)  meegedaan aan een Praktijkdag. We hopen dat dit zal leiden tot een lagere uitval in het eerste jaar.

Bert Kuiper, coördinator Pabo Viaa