1. > Home
  2. > Nieuws-items
  3. > Maatregelen COVID-19

Update 01-04-2020

Vanuit de Educatieve Academie van Hogeschool Viaa is besloten hoe de routes voor de studenten er uit gaan zien gezien de maatregelen rondom COVID-19. Lees ze hier door: 200401 Stage Scenarios alle studieroutes

16-03-2020

Hierbij informeren we je graag over de maatregelen die we binnen Scope treffen om de verspreiding van COVID-19 tegen te gaan binnen Scope.

Voor de komende drie weken (tot 6 april) zullen we alle activiteiten binnen Scope uitstellen. Hieronder is een overzicht van de activiteiten. Het Scope coördinaat zal contact opnemen over het annuleren of het voorstellen van een nieuwe datum.

Activiteit Datum
WPC-cursus 25-03-2020
Cursus krachtgericht leren 18-03-2020
Vergadering schoolopleiders en EA-clusteropleiders 25-03-2020
Audits Divers
Vergadering bestuurders Scope 02-04-2020
Clusterbijeenkomst Passend Onderwijs 02-04-2020
Cursus co-teaching Rijssen GEANNULEERD 07-04-2020

 

We zullen vanuit Scope een nieuwe update sturen zodra er meer zicht is op de periode na 6 april of wanneer nieuwe ontwikkelingen zich voordoen.

 

Scope coördinaat

Eize Stamhuis, Wilke van der Molen, Christi Korenberg

 

Team werkplekleren Viaa

Frank Euwema, Els Mulckhuyse, Inge Huttinga, Wilke van der Molen, Christi Korenberg