1. > Home
  2. > Nieuws-items
  3. > Jeugdliteratuur benutten bij geschiedenis en leesonderwijs

Bijeenkomst met lezing en workshops gericht op de onderbouw en bovenbouw. Met lezing van Arend van Dam, auteur van bekroonde kinderboeken.

“Ook benieuwd – net als wij – hoe jeugdliteratuur echt een centrale plek kan innemen in geschiedenislessen met een klas vol enthousiaste en onderzoekende leerlingen als gevolg? Hoe aandacht voor historisch redeneren en interactie over teksten helpt bij kennisverrijking en tijdsbesef? En met welke aanpak leerlingen haast vanzelf aan het denken gezet worden en willen doorlezen over het onderwerp?

In september zijn we als professioneel leernetwerk (PLN) gestart met vier leraren uit het basisonderwijs, drie opleidingsdocenten geschiedenis en vier opleidingsdocenten taal van de lerarenopleiding. In totaal doen 23 leraren en 374 leerlingen van groep 5 t/m 8 mee in dit project. We experimenteren met de inzet van rijke schurende en naburige teksten over geschiedenis. De teksten wekken nieuwsgierigheid op bij zowel leraar en leerling en vullen elkaar aan of spreken elkaar juist op een aantal punten tegen, zodat de lezer na het lezen en de interactie over de tekst zijn kennis verdiept en verbreedt. De leerlingen vergelijken zo bronnen met elkaar en krijgen een genuanceerd beeld van de (historische) werkelijkheid. De leraar leert de boeken kennen waaruit de teksten komen, leest deze zelf en leent deze uit aan zijn leerlingen om te lezen.

Met deze domeinverbindende aanpak willen we niet alleen bijdragen aan het vergroten van de kennis over de wereld, maar ook aan leesvaardigheid, leesplezier, en het historisch redeneren. Kom naar de proeftuinbijeenkomst en ervaar hoe deze vernieuwende aanpak je nieuwsgierig maakt naar meer jeugdliteraire teksten.”

Aanmelden en meer informatie is te vinden via deze link.