Inschrijven cursussen Scope Academie

  1. > Home
  2. > Nieuws-items
  3. > Inschrijven cursussen Scope Academie

De cursussen zijn ontwikkeld voor startende leerkrachten om door te kunnen groeien van start- naar basisbekwaam. Binnen Scope hebben we de afspraak dat starters worden gefaciliteerd met 50 uur. Binnen die uren kunnen er twee cursussen (á 20 uur) gevolgd worden, en zijn er 10 uur beschikbaar voor het deelnemen aan een leerteam.

Starters kiezen, in afstemming met hun directeur en de schoolopleider, cursussen op basis van hun leervragen.

Vanaf cursusjaar  2019-2020 zijn de cursussen ook toegankelijk voor niet-starters binnen Scope. Bij de inschrijving hebben starters voorrang. Inschrijven kan via www.scopeacademie.nl