Heraudits

  1. > Home
  2. > Nieuws-items
  3. > Heraudits

Bij de start van Scope zijn alle opleidingsscholen geauditeerd. Vanuit de audits zijn ontwikkelpunten geformuleerd en uitgevoerd om verder te groeien naar het zijn van een opleidingsschool. De audits krijgen nu een vervolg in een heraudit.

Bij de opleidingsscholen bleek de behoefte om de criteria voor de heraudit te verbinden aan interne kwaliteitszorg van de verschillende clusters. Een aantal clusters had hierin al initiatieven genomen. Daarbij wilden we met het oog op de accreditatie van onze Pabo zorgdragen voor een zorgvuldige procedure en verslaglegging van de heraudits om daarmee de kwaliteit van onze opleidingsscholen te kunnen monitoren, documenteren en te ontwikkelen.

Bovenstaande was aanleiding om de criteria en vorm van de audit opnieuw onder de loep te nemen. Er is een resonansgroep samengesteld met een afvaardiging vanuit diverse clusters en rollen: kwaliteitscontrollers, directeuren, auditoren en opleiders.

De scan ‘Opleiden in de School’ van het Platform Samen Opleiden & Professionaliseren is onderlegger geweest voor het opnieuw formuleren van kaders. De nieuwe kaders zijn inmiddels klaar en vastgesteld. Tot de zomer gaan we deze nieuwe heraudit als pilot draaien op 3 scholen: Het Saffier in Zwolle (Florion), de ARS in Hardenberg (VGPO De Oosthoek) en de Elimschool in Rijssen (PCPO Rijssen).

Met die input kunnen we de procedure verder ontwikkelen, afstemmen en vastleggen. Ondertussen werven we nieuwe auditoren en ontwikkelen we een auditorentraining. Zo hopen we in het nieuwe cursusjaar de nieuwe heraudit Scope-breed te kunnen oppakken.

Wilke van der Molen, Coördinator Scope

w.vandermolen@viaa.nl