Gezocht: oude(re) kind experts!

  1. > Home
  2. > Nieuws-items
  3. > Gezocht: oude(re) kind experts!

Gezocht: oude(re) kind experts!

Binnen Scope startten we afgelopen jaar met een expertisegroep Jongere Kind, waarin specialisten uit het Scope-werkveld samen met Viaa-docenten samenwerken aan o.a:

• Kennis creëren en verbreden over jongere kind
• Netwerk opbouwen als ‘schil’ die gevraagd kan worden voor colleges/ nascholingsactiviteiten
• Uitwisselen van expertise
• Bouwstenen aandragen voor nieuwe Pabo-curriculum en in doorgaande lijn plaatsen
• Expertise delen met docenten Viaa en als nascholing

Het komende jaar zal er ook een expertiseteam oudere kind (8-14 jaar) opgestart worden. Vind je het interessant om hierin te participeren? Hiervoor is 20 uur beschikbaar op jaarbasis. Je kunt je dan melden bij Laura Staman (l.staman@viaa.nl).