1. > Home
  2. > Nieuws-items
  3. > Een samenhangend curriculum ontwerpen in de driehoek

Het ontwerpnetwerk ‘Een curriculum in samenhang’, dat op verzoek van het Platform Samen Opleiden & Professionaliseren werd begeleid door Miranda Timmermans en Chris Kroeze, ging bezig met de vraag:

Hoe kunnen partnerschappen werkelijk een gezamenlijk curriculum vormgeven? Een samenhangend curriculum, dat recht doet aan de eisen van de opleiding, aan de mogelijkheden van de school en aan de leervragen van de student?

 

In dit netwerk zijn trio’s van studenten, schoolopleiders en instituutopleiders op zoek gegaan naar antwoorden op deze vraag, ‘al doende’ en aan de hand van de leervraag van de student. In hoofdstuk 3 van het verslag staat het interview met Eize Stamhuis (instituutopleider), Els Mulckhuyse (schoolopleider) en Annemarie Ubink (student) over hun aandeel in deze pilot vanuit Scope.