De stem van de lerende als uitgangspunt

  1. > Home
  2. > Nieuws-items
  3. > De stem van de lerende als uitgangspunt

In dit nieuwsitem een bijdrage vanuit het lectoraat Goede Onderwijspraktijken. Het lectoraat van de Educatieve Academie houdt zich bezig met vragen vanuit het werkveld waar onderzoek naar nodig is of waar collega’s in de scholen nieuwsgierig naar zijn of waar urgentie ligt voor onderzoek naar Goede Onderwijspraktijken.

Hierbij een oproep naar jullie allemaal om, wanneer je vragen hebt die het onderzoeken waard zijn, ons ‘in te zetten’. Het lectoraat is op dit moment bezig met onderzoek naar de stem van de lerende en wil nieuw onderzoek opstarten rond burgerschapsonderwijs.

We hebben een vragenlijst ontwikkeld die inzichtelijk kan maken in jullie school hoe het ervoor staat met het betrekken van leerlingen bij hun onderwijs. Daarbij richten we ons op aspecten van eigenwaarde, betrokkenheid en doelbewustzijn (leiderschap van leerlingen bij hun leerproces). Vervolgens gaan we vanuit deze resultaten met leerlingen, studenten (het onderzoek is ook op de pabo uitgevoerd) en leerkrachten in gesprek om te kijken naar nog te ontwikkelen aspecten. Dit om duidelijk te krijgen wat kinderen benoemen als goed in de school of waar nog aandachtspunten liggen. Van harte uitgenodigd om mee te doen met dit onderzoek! Laat het ons weten.

Het lectoraat Goede Onderwijspraktijken vindt dat de school ook de plaats is waar sociale verbondenheid plaatsvindt om te leren van en in het leven. Daarom is het lectoraat op zoek en nieuwsgierig naar die goede onderwijspraktijken, waarin leraren kinderen voorbereiden op het leven. Dit raakt de actuele discussie die er loopt rond burgerschapsonderwijs. Hierbij is het van belang dat scholen een eigen visie op burgerschapsonderwijs ontwikkelen. Wij kunnen hierover meedenken vanuit ons concept van levenswaardig leren. Heb je hier vragen over neem gerust contact met ons op.

Op 14 april houden we onze eerste online conferentie met als thema: Wie ben je? Je bent zowel persoonlijk als met je gehele team uitgenodigd om deel te nemen. We vragen een kleine onkostenvergoeding maar als je je aanmeldt dan ontvang je op die dag in de post het boek: Wie ben je? Over het ontwikkelen van je eigen professionele profiel aan de hand van persoonlijk meesterschap. Houd de website en social media in de gaten!

Bent je lid van LinkedIn? Dan willen jullie erop attenderen dat het lectoraat elke zaterdag een mini-stukje schrijft #zinnigezaterdag genaamd. Elke week wat gedachten vanuit goed onderwijs om over na te denken. Zoek op #zinnigezaterdag en je komt vanzelf terecht op de pagina.

De afgelopen tijden zijn we tevens een online boekenkring gestart. Hier bespreken we gezamenlijk een boek dat relevant is voor de goede onderwijspraktijk. Op 20 januari 2021 bespreken we het boek Lef om te Luisteren. Zie de website van Viaa voor meer informatie en om je aan te melden (deelname is gratis): https://www.viaa.nl/evenement/online-boekenclub-lef-om-te-luisteren/?ref=32421

Namens alle collega’s van het lectoraat willen we jullie hele fijne kerstdagen toewensen en een prachtig nieuwjaar dat zich wat ons betreft uitstrekt naar het verlangen om elke dag je kinderen, collega’s en overige betrokkenen echt te ontmoeten! Daarbij wetend dat we dit mogen en kunnen doen omdat we in deze dagen eraan denken dat God, in Jezus, de ware ontmoeting heeft bewerkstelligd.

Ingrid Paalman-Dijkenga
Lector Goede Onderwijspraktijken