1. > Home
  2. > Nieuws-items
  3. > Auditorenbijeenkomst

Binnen Scope willen we samen zorg dragen voor de kwaliteit van onze opleidingsscholen. Op 8 januari kwamen daarvoor de interne auditoren van alle Scope-clusters bij elkaar om de audit opleidingsscholen door te nemen en de neuzen dezelfde kant op te krijgen. Jaco Visser zette de groep met concrete werkvormen aan de slag.
Hoe kunnen we bestaande interne kwaliteitscycli en de audit Opleidingsscholen aan elkaar verbinden? Wat is onze gezamenlijke norm en ons streven? Hoe werken we zo structureel en gezamenlijk aan de kwaliteitsontwikkeling van Samen Opleiden?
We zijn klaar om vanuit een gezamenlijk doel en met heldere verwachtingen aan de slag te gaan met de audits in onze scholen!