Audit

  1. > Home
  2. > Nieuws-items
  3. > Audit

Als voorloper van interne audits beginnen we bij Scholengroep Hannah in 2017 eerst met collegiale leerbezoeken. Bij collegiale leerbezoeken staat een leervraag van de locatie directeur en van de school centraal. De tijd is nog niet rijp om al met interne audits te beginnen.
Twee jaar later besluiten we als directeuren dat de bestuurder en kwaliteitsmedewerker, aangevuld met een directeur, langs de scholen gaan om daar een interne audits af te gaan nemen. Elke school wordt eens in de 4 jaar bezocht.

Doel van de interne audits
De interne audit van Scholengroep Hannah is erop gericht om te komen tot een borging van de kwaliteit op de scholen. Het effect moet zijn dat er een preventieve werking vanuit gaat en dat we proberen te voorkomen dat we ‘verrast’ worden, bijvoorbeeld door tegenvallende resultaten of andere zorgelijke ontwikkelingen. De school evalueert zich eerst zelf en deze zelfevaluatie vormt een opstap tot dialoog. Zo worden blinde vlekken zichtbaar en ontstaat er aanscherping. Als leidraad voor de audits hebben we een document ‘zelfevaluatie en audits’ ontwikkeld.

Binnen het huidige inspectiekader wordt het bestuur verantwoordelijk gehouden voor de kwaliteit op de scholen. ‘Zelfevaluatie en audits’ is daarom tegelijk een onderdeel van de interne kwaliteitscyclus van het bestuur. De kwaliteit op de scholen wordt gemonitord en er kunnen er beredeneerde keuzes worden gemaakt wanneer het gaat om de begeleiding, facilitering en aansturing van de scholen.

Opzet van de interne audits – integratie van Opleiden in de School – SCOPE
De interne audits van scholengroep Hannah beslaan 3 gebieden:
1. Scholengroep eigen thema’s (o.a. identiteit, visie)
2. Inspectiekader
3. SCOPE – opleiden in de school
Om geen dingen dubbel te doen, maar ook om het Opleiden in de School volledig onderdeel te maken van de schoolontwikkeling, hebben we de audit van SCOPE geïntegreerd in ons document Zelfevaluatie en audits. Scholen van Scholengroep Hannah die geauditeerd worden evalueren dus ook de kwaliteit van het zijn van een Opleidingsschool. De audit van SCOPE vindt ook op dezelfde dag plaats. Inmiddels zijn de eerste twee audits achter de rug en beiden met hele positieve ervaringen. De gesprekken, de eye-openers, de vragen die gesteld worden, het samen bespreken van wat er goed gaat, wat er beter kan en wat er beter moet…het geeft een hele mooie impuls aan de school. Het laat ook de groei zien die we als Scholengroep doormaken. Zo’n interne audit is ook ‘samen een professionele leergemeenschap zijn’.

Door Dirk Dreschler
Locatiedirecteur GBS de Fakkel