1. > Home
  2. > Nieuws-items
  3. > Als muziek in je oren!

Misschien herken je het: je vindt muziek best belangrijk voor de kinderen in je groep. Maar de tijd ontbreekt je om snel een muziekles op te pakken of je voelt je onzeker over je muzikale vaardigheden.
Vanuit de subsidie Professionalisering Muziekonderwijs Pabo hebben we een klein traject opgezet voor leerkrachten op Scope-opleidingsscholen die een nieuwe boost willen geven aan de muzieklessen in hun klas.

Opzet

Voel jij je aangesproken? Zoek dan in je team of op (Scope-)scholen in de buurt één of twee (student-)collega’s die hier ook belangstelling voor hebben.
Op donderdag 16 april is ‘s middags een gezamenlijk startworkshop op één van de deelnemende scholen. Een deel van de inhoud van workshop ligt vast. Improviseren met kinderen komt aan bod, omdat curriculum.nu daar aandacht voor vraagt. Daarnaast is er ruimte om per deelnemende leerkracht eigen leervragen aan te geven.
In de weken erna gaan de deelnemende leerkrachten zelf muzieklessen geven aan hun groep. Bij de eerste twee komt de muziekdocent van Viaa langs om te coachen. Bij de derde les gaan de deelnemende leerkrachten bij elkaar kijken. Eventueel gebeurt dit aan de hand van een video-opname.

Planning

Tot 1 april Inschrijven
16 april rond 15.30 uur (in overleg) Startworkshop op één van de deelnemende scholen, vaststellen persoonlijke leerlijn
Week 17/t/m 22 Coaching-on-the-job door Viaa docent bij eerste 2 lessen
Week 23 t/m 25 Deelnemende docenten coachen elkaar bij 3e les
Week 27 Afronden leeropbrengsten

Kosten

Deze worden vergoed uit de subsidie ‘Professionalisering Muziekonderwijs pabo’. Het kost jou of je leidinggevende dus niets.

Informatie en aanmelden

Voor meer informatie kun je mailen naar Pieter Jaap Idema: p.idema@viaa.nl.

Een flyer met dezelfde informatie is hier te vinden: Als muziek in je oren!

Aanmelden kan via het onderstaande formulier.