Datum

Z.s.m.

Locatie

De Goede Herder, Wapenveld

Tijd

08.30-11.30

Studiekosten

Verrekening binnen Scope

  1. > Home
  2. > Agenda-items
  3. > Clusterbijeenkomst ‘leren met CLEM’

Op donderdagmorgen 12 maart 2020 zet CBS De Goede Herder in Wapenveld graag haar deuren open voor een bijeenkomst met het onderwerp “hoe zijn wij een lerende organisatie”.

CBS De Goede Herder is een kleine basisschool met 4 groepen. De naam De Goede Herder geeft aan wat  identiteit en de basis is van waaruit het onderwijs wordt vormgegeven. Vanuit deze uitgangspunten is gekozen voor de leerstijl van “Leren met CLEM”.

De C staat voor: Cultuur. We hebben een lerende cultuur waarbij we samen leren en iedereen leert.
De L staat voor: Leren zichtbaar maken. Onze doelen, ons leerproces en de resultaten maken wij zichtbaar op de leermuur. In elke klas en in de personeelskamer hanteren wij een leermuur.
De E staat voor: Eigenaarschap. Iedereen werkt bewust en gemotiveerd aan eigen leerdoelen.
De M staat voor: Mindset. Leren is leuk en van fouten kun je leren.

Het programma ziet er als volgt uit:

08.30-09.00 uur          – ontvangst met koffie en thee

09.00-09.45 uur          – centrale bijeenkomst over hoe de school werkt met CLEM

09.45-11.00 uur           – kijken in de praktijk (rondgang door de school)

11.00-11.30 uur            – vragenronde en afsluiting

Voor een goede organisatie van deze morgen is het belangrijk om te weten hoeveel deelnemers we kunnen verwachten.

De organisatie van deze bijeenkomst valt onder Scope en is daarom gratis voor scholen/clusters die zijn aangesloten bij Scope.

Aanmelding vóór 10 maart per email bij:

Alie Prins (schoolopleider), aprins@ijsselrijk.nl of bij

Arie Slagter (directeur), arieslagter@bsdegoedeherder.nl

(in de mail s.v.p. vermelding van naam, school en emailadres).

Voor inhoudelijke vragen kunt je terecht bij Arie Slagter (directeur CBS De Goede Herder) 038-4477611

We hopen op interesse en belangstelling vanuit diverse clusters.

Spreekt dit thema je aan? Wacht dan niet en geef je op!

 

Datum

12 maart 2020

Z.s.m.

Locatie

De Goede Herder, Wapenveld

Tijd

08.30-11.30

Studiekosten

Verrekening binnen Scope